Međunarodno potvrđeno sustavno rješenje, unutar kojeg tvrtka zaposlenicima i užim članovima njihovih obitelji (partner, djeca) pruža trenutačno 24/7 psihološku podršku i pomoć za rješavanje različitih poteškoća u službenom i privatnom životu. Pravovremenim rješavanjem problema sprječavamo da se oni prodube i počnu negativno utjecati na zdravlje, dobrobit i radnu produktivnost pojedinca.

Unutar EAP-a pojedinac ima ograničen broj dostupnih savjetovanja (obično 5 do 6 sesija godišnje ili po problemu). EAP ima mrežu iskusnih savjetnika diljem Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Primjenom EAP-a radne organizacije mogu dugoročno smanjiti apsentizam, prezentizam, fluktuaciju i opterećenost voditelja te istovremeno poboljšati organizacijsku kulturu, ugled i konkurentnost poduzeća.

EAP usluge pružamo u skladu sa standardima međunarodne udruge stručnjaka, t.j. EAPA (Employee Assistance Professionals Association) i European EAEF (Employee Assistance European Forum).

EAP Brošura

Bitni elementi EAP-a su:

Pojedincu su dostupni različiti oblici savjetovanja.

Iskusni i stručno osposobljeni savjetnici (psiholozi, psihoterapeuti) pomažu u rješavanju problema na poslu ili u privatnom životu.

Kontaktirajte nas za više informacija!